HYRA / BÅTFÖRVARING VINTER 2023-2024

Under tak i låst kallhall, LxB+0,5x. Grundpris 650:-/m2 ex moms

Klass 1 – Upptagning under augusti och sjösättning i juni Ingen rabatt
Klass 2 – Upptagning under september och sjösättning i maj Ingen rabatt 
Klass 2 – Upptagning t.o.m. 15 oktober och sjösättning från 15 april Ingen rabatt
Klass 4 – Upptagning från 16 oktober och framåt med tidig sjösättning när vädret tillåter Efter första frosten 20% påslag
Hyra sommarplats mellan 30 juni – 31 aug 185:-/m2

Priserna ovan är inkl. moms.

Att tänka på: Kostnaden blir större totalt för en båt som tas upp sent på säsongen då den ofta hunnit bli rejält bevuxen och kräver extra arbete.

Observera att upptagning och sjösättning måste bokas på e-post minst 14 dagar i förväg.

Båten räknas inte som inlämnad på varvet förrän både båt och avtal/arbetsorder finns hos oss. Arbeten som ska utföras inför nästa säsong måste lämnas in före eller samtidigt som båten lämnas in för vinterförvaring.

Upptagning efter första frosten: Efter första frosten ökar riskerna med kranlyft vid minusgrader. Det är också mycket mer tidskrävande att hantera och tvätta båten vid minusgrader därav att vi måste ha 20% påslag vid sent inlämnade båtar för vinterförvaring.