BÅTFÖRVARING

När det gäller båtförvaing hos Waxholmsvarvet kan man här välja olika klasser, priset är varierar utifrån när båten ska tas upp och läggas i. För prisinformation för de olika klasserna och vad de innebär, se i menyn.

 

Från och med 2010 delar vi in upp- och nertagning av båtar i olika klasser, detta för att hanteringen av era båtar ska blir bättre och med större säkerhet. Skicka oss ett mejl, faxa eller smsa oss om när du vill att vi tar hand om din båt, detta så tidigt som möjligt så det inte krockar med andras bokningar!

Här kommer information om vad som gäller och vad man bör tänka på vid förvaring av båt. Som att t.ex. fylla tanken med bensin etc.

 

OBS: Båten räknas ej som inlämnad på varvet förrän både båt och arbetsorder finns hos oss. Arbeten som ska utföras inför nästa säsong måste lämnas samtidigt som båten lämnas in för vinterförvaring.

Vi strävar efter att hålla nere kostnaderna för reparationer för att du som kund ska få ett så ekonomiskt fördelaktigt båtägande som möjligt. När vi upptäcker fel som behöver åtgärdas så inhämtar vi ditt medgivande för kostnader över 2 000:- då det fördyrar för både oss och er att låta en båt vänta i väntan på ett godkännande.